copyright Triple Solar

DeZonnet

PVT-panelen die zowel elektriciteit als warmte opwekken

DeZonnet test een zonnewarmtenet in een van de DreamHûzen. Dit net bestaat uit PVT-panelen op het dak (dit zijn zonnepanelen die zowel elektriciteit als warmte opwekken), een warmtenet van zeer lage temperatuur, gekoppeld aan een warmte-/koudeopslag onder de grond, en een warmtepomp in de woning. Op deze manier kun je woningen op een energie-neutrale manier voorzien van warm water, verwarming in de winter en verkoeling in de zomer. 

Dit experiment gaat in 2022 weer verder met testen wanneer er aansluiting is op het warmtenet.

Van het aardgas af

Om de klimaatakkoorddoelen te behalen zijn goede oplossingen nodig, die het mogelijk maken om bestaande gebouwen en wijken van het aardgas te halen en verder te verduurzamen. Het zonnewarmtenet is een van deze oplossingen. Werkt het idee in de praktijk zo goed als vooraf bedacht? Is het betaalbaar voor de gemiddelde inwoner van Nederland? En hoe ervaart de bewoner het systeem? Om deze vragen te kunnen beantwoorden test het consortium – bestaande uit de TU Delft, Deltares, Greenvis, Stichting SpaarGas, Triple Solar, Fortes Energy Systems, de WarmteTransitieMakers en ENGIE – het systeem in de praktijk op The Green Village op TU Delft Campus.

Testen in de praktijk 

Het testen in het DreamHûs op The Green Village heeft verschillende voordelen voor het consortium. De bewoning van het huis maakt het meten van de invloed van het bewonersgedrag op de instellingen van het systeem mogelijk. Een ander voordeel is het consortium zelf. 

Cees Mager, Managing Director van Triple Solar, legt uit: “Het consortium bestaat uit een mix van zeer interessante partners, die elkaar goed aanvullen. Het door PVT-panelen gevoede warmtenet van lage temperatuur zorgt voor een wijkgerichte aanpak voor het gasvrij maken grote wijken, zonder gebruik te maken van externe energiebronnen, zoals biomassa. De wijk blijft hierdoor onafhankelijk en voorziet zichzelf van energie. Daarnaast heeft elke woningcorporatie dit type jaren 70 woningen in zeer grote aantallen in bezit, dus het project heeft enorme potentie. Wij nodigen dan ook graag alle geïnteresseerde gemeentes, energiecoöperaties en andere partijen uit om langs te komen, om te zien hoe het systeem er in de praktijk uitziet. Dat het Triple Solar systeem werkt hoeven we niet te bewijzen, we installeren onze PVT-panelen al ruim 10 jaar in binnen- en buitenland.” 

Het consortium werkte het concept technisch uit en rekende het technisch en financieel door voor een bestaande Haarlemse jaren 30 wijk. Met de resultaten van de studie in Haarlem en de fysieke proefopstelling in DreamHûs op The Green Village, wil het consortium aantonen dat het werkt. Zo stelden ze het benodigde aantal PVT-panelen per woning vast, maar ook de benodigde temperatuurniveaus voor warmteopslag en warmtedistributie. Daarnaast toetsten ze hoe alle regelingen stabiel met elkaar kunnen functioneren.

De panelen en het zonnewarmtenet voorzien de huizen het gehele jaar van genoeg warmte. De opgewekte elektriciteit uit de panelen is voldoende voor het functioneren van de warmtepomp. 

Ivo Pothof, onderzoeker bij TU Delft en Deltares, is enthousiast over het zonnewarmtenet: “Het is de meest duurzame wijkoplossing voor de bestaande bouw die ik ken, omdat er maximaal gebruik van lokale energie plaatsvindt via de PVT-panelen. Het is een uitgebreid concept vergeleken met andere oplossingen voor bestaande woonwijken en komt in al die vergelijkingen naar boven drijven.” 

Betaalbaarheid

Ook op financieel gebied is het zonnewarmtenet een interessant concept. Het vraagt een forse investering aan het begin, maar daarna zijn er geen variabele kosten meer. Na enkele jaren is het zonnewarmtenet zelfs goedkoper dan gas en de meeste andere alternatieven. De jaarlijkse kosten bestaan dan alleen uit onderhoud en aflossing van de gedane investering. Met het zonnewarmtenet hoopt het consortium een gangbare methode te bieden om bestaande wijken te verduurzamen. 

Gerelateerd nieuws: