GO-ZON

Aardgasvrije toekomst

Warmte- en koudenetten hebben grote potentie om bij te dragen aan het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Het verwachte aantal gebouwen dat is aangesloten op warmte- en/of koudenetten in 2050 is rond de 2 miljoen. Deze netten hebben duurzame bronnen nodig. Naast centrale bronnen zijn ook decentrale bronnen belangrijk om voldoende warmte en koude te produceren.

Zonnewarmte terugleveren aan het warmtenet

Op woningen geproduceerde zonne-energie wordt vaak geleverd aan het elektriciteitsnet. Maar warmte opwekken op een woning en dat terugleveren aan een warmtenet komt nog niet voor. Hiervoor is meer onderzoek en ontwikkeling nodig. In DreamHûs testen Triple Solar, NetVerder en TU Delft een betaalbare setup voor een woning. In de winter gebruikt de warmtepomp het warmtenet als bron. In het tussenseizoen wordt gebruik gemaakt van de warmte uit de PVT-panelen (panelen op het dak van de woning die elektriciteit en warmte opwekken), aangevuld door het warmtenet. In de zomer kan warmte uit de PVT-panelen worden ingevoerd in het warmtenet om bijvoorbeeld een warmtebuffer te laden. Om dat mogelijk te maken ontwikkelde Triple Solar de energy hub, een zogenaamde ‘bidirectionele afleverset’.

De essentie van de testopstelling is een experimentele afleverset die is aangesloten op de bronzijde (verdamper) van de warmtepomp, de PVT-panelen en het lagetemperatuur-warmtenet van The Green Village. De installatie wordt uitgebreid geïnstrumenteerd om het verbruik en de opwek van elektriciteit en warmte te monitoren.

De ondernemers

Triple Solar is de uitvinder van de PVT-warmtepomp en bijbehorende PVT-warmtepomppanelen. De organisatie werd in 2009 opgericht met het doel om maximale impact te bereiken met het verminderen van de CO2-uitstoot bij het verwarmen van woningen en daarnaast het energetisch verduurzamen van huizen bereikbaar maken voor een breed publiek. Ook de experimentele (bi-directionele) afleverset die in dit project wordt gebruikt, is ontwikkeld door Triple Solar. NetVerder is een onafhankelijke infra-partner voor warmte, stoom en biogas. Een jong bedrijf met duurzame ambities en onderdeel van de Stedin Groep.

Als eigenaar van de warmtenetinfrastructuur bij The Green Village is NetVerder geïnteresseerd in het ontsluiten van duurzame bronnen en de effecten van het terugleveren aan het warmtenet door consumenten.