Lidewij van Trigt - Projectmanager Toekomstig energiesysteem TGV (The Green Village) Ben Mureau - Director Innovation Aalberts

H2@HOME

De eerste woning op waterstof is een feit. De middelste DreamHûs woning op The Green Village is aangesloten op een lokaal, ondergronds waterstofnet. Hierdoor kunnen de bewoners hun huis en tapwater volledig met waterstof verwarmen. Ze merken geen verschil in gebruik, warmte en comfort ten opzichte van een gewone cv-ketel. 

Waterstof is een veelbelovend alternatief voor aardgas, waarvan de levering en prijs momenteel onder druk staan. In deze replica jaren-70 woning, onderzoekt consortium H2@Home ‘live’ hoe je waterstof zo optimaal en veilig mogelijk in een woonomgeving toepast. 

Het H2@Home project is uniek voor het Europese vasteland. Dat unieke karakter zit in een combinatie van factoren: de waterstof wordt via een ondergronds leidingnet (vergelijkbaar met een aardgasnet) aangevoerd, de woning is bewoond, het gaat om een individuele woonaansluiting en de waterstofleidingen lopen ook door de meterkast en gebruiksruimten van het huis. De testomgeving is dus zeer realistisch. Dat maakt de resultaten extra belangrijk voor het bepalen van de wijze waarop bewoners in de toekomst optimale toegang tot waterstof krijgen. 

H2@Home test en onderzoekt er allerlei facetten: Wat is er nodig om veilig en betrouwbaar te installeren? Hoe reageren de leidingen en apparaten op waterstof? Welke eisen moeten in wet- en regelgeving worden verankerd? Enzovoorts. 

Sensoren in de woning meten onder meer druk en temperatuur en de leidingen worden gecontroleerd op met name trillingen en lekkages. Ook worden nieuwe modules getest en zullen er incidenteel calamiteitenoefeningen plaatsvinden. 

Deze proef wordt in juli 2022 afgerond. H2@Home wordt uitgevoerd met ondersteuning vanuit de Waterstof-tenderregeling van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. 

H2@Home is een consortium van de volgende partijen: Beute B.V., Enpuls B.V., gAvilar B.V., Het Internethuis, PIA Automation B.V., Aalberts N.V. (Flamco, Comap, HSF, VSH en Henco), Breman Service Rotterdam B.V., Enexis (i.s.m. Stedin en Alliander), Apator Metrix SA, Remeha.
Programmapartner: DreamHûs.

Zie ook: www.h2athome.nl 

Gerelateerd nieuws: