Isolatiekorrels

Nieuwe vorm van spouwmuurisolatie

Koston Noord, Termokomfort en Bouwgroep Dijkstra Draisma voeren samen een pilot uit met een nieuwe isolator voor verbeterde spouwisolatie. De werkmethode is daarbij niet anders dan gewoonlijk, maar de drie partijen gebruiken een nieuw type isolator. Deze nieuwe isolator verhoogt de isolatieniveaus van de vloer en de gevel flink. Dit maakt een gasloze warmtepomp in woningen mogelijk, zonder de aanvullende isolerende maatregelen. 

Met de pilot in de DreamHûzen doen Koston Noord, Termokomfort en Bouwgroep Dijkstra Draisma ervaring op met de productie, het transport en de verwerking van de isolator. Zo stelt Folkert Linnemans van Bouwgroep Dijkstra Draisma: “Als deze isolatie slaagt, hebben we een goede oplossing om label B woningen ook gasloos te krijgen en de e-factuur in bedwang te houden.” 

Aant Buisman, directeur van Koston Noord vult aan: “Het DreamHûs project is voor ons een geweldige kans om de innovatie te testen. De bouw in Nederland is erg traditioneel, maar Bouwgroep Dijkstra Draisma is de partij die landelijk vooroploopt als het gaat om innovaties. Als isolatiepartner van deze partij proberen wij mee te denken en ons steentje bij te dragen, want samen bereik je meer dan alleen.”