Loft (on hold)

Duurzame gedragsverandering door middel van beloning

Kun je duurzaamheid stimuleren door gewenst gedrag onder bewoners te waarderen met een digitale valuta? Deze vraag, geïnitieerd vanuit het TJIP Innovation Lab, vormt de basis voor het experiment in de samenwerking tussen TJIP en vereniging SamenDoen

TJIP, The Platform Engineers, ziet binnen de gebouwde omgeving diverse kansen voor het vergroten van sociale cohesie en interactie, het verduurzamen van woningen en het bewustmaken van de mogelijkheden rondom duurzaam wonen. Om deze reden gaat het Delftse bedrijf, in samenwerking met SamenDoen in DreamHûs onderzoeken hoe digitalisering een rol kan spelen in de verdere verduurzaming van de woningmarkt. 

Dit gebeurt aan de hand van een testopstelling, om te toetsen of een nieuwe applicatie positieve impact heeft op het energieverbruik van bewoners. De bewoners krijgen digitale valuta als waardering voor het gedrag. Het uitgeven van deze valuta kan vervolgens bij ondernemers in de omgeving. Zo draagt het systeem bij aan de lokale economie en ondersteunt het bewoners in hun dagelijkse leven. Het doel is om buurten te versterken door mensen meer te betrekken bij verenigingen, de lokale middenstand en organisaties met een belangrijke sociale functie, zoals scholen, woningbouwverenigingen, gemeentes en zorg- en welzijnsinstellingen. 

Diverse vooruitstrevende leveranciers uit de financiële sector tonen, naast een aantal coöperaties en gemeenten, al hun interesse in dit project. Deze partijen sluiten zich graag aan bij de vervolgstappen. 

Wat het project Loft zo bijzonder maakt is dat deze innovatie, en daarmee ook de uitdaging, zich vooral op het maatschappelijke vlak bevindt. Bewoners die duurzame keuzes maken, krijgen een beloning. Of mensen hier gevoelig voor zijn zal de komende periode uitwijzen.