Auke Bleij

Respyre

Respyre voert een pilot uit met een bioreceptief betonproduct om de natuur de mogelijkheid geven zich op verticale oppervlakken te vestigen.

MET MOS BEGROEIDE PANELEN VOOR DE LEEFBAARHEID IN EN DE FOOTPRINT VAN DE STAD 

Respyre test in DreamHûs een bioreceptief betonproduct. Dit houdt in dat ze de natuur de mogelijkheid geven om zich op verticale oppervlakken te vestigen. Zo kun je op een slimme, goedkope en praktisch onderhoudsloze manier verticale oppervlakken (gevels, geluidswanden, kademuren) vergroenen. De leefbaarheid en footprint van steden is momenteel een probleem, omdat er hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van "harde" bouwmaterialen (beton, asfalt en metselwerk), waardoor er geen ruimte meer is voor begroeiing. Door de verharding stijgt de temperatuur in steden en is het ongeveer acht graden warmer dan op het platteland. De stijgende temperatuur in steden heeft verschillende nadelen: het zorgt voor hittestress waardoor de behoefte aan airconditioning toeneemt, er ontstaat overlast bij hevige regenval omdat het water niet kan worden afgevoerd én er is sprake van hevige luchtvervuiling. 

Met de pilot op de gevel van DreamHûs onderzoekt Respyre hoe de technologie zich in de ‘echte wereld’ gedraagt. Specifiek hopen ze antwoorden te vinden op twee vraagstukken: Wat is het effect van onze met mos begroeide panelen op de hitte in de bebouwde omgeving en is er een significante isolatiewaarde te behalen met deze met mos begroeide panelen? Maar volgens CEO Auke Bleij is deze demonstratie nog veel meer waard: “Ook zal er onder andere inzicht verkregen worden in de toekomstbestendigheid van het product, de te behalen waterretentie en de ideale onderhoudsmethode.”