Denk anders, Denk Mee!

Betaalbaar, comfortabel, simpel én duurzaam wonen, dat is het idee achter DreamHûs. Dit experiment is een samenwerking tussen WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, The Green Village en de Bewonersraad Friesland. Wij hebben drie jaren zeventig woningen exact nagebouwd met verschillende energielabels. Deze staan op The Green Village van de campus TU Delft. Onderzoekers, studenten, ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om betaalbare, gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen voor deze woningen te bedenken en te testen. Vernieuwers die buiten de gebaande paden durven te denken en doen. Zo maken alle betrokken partijen de droom waar om een slimme en rendabele versnelling te geven aan de verduurzaming van de bestaande sociale huurhuizen in Nederland.

De Grootste opgave is bestaande bouw

Het realiseren van betaalbare verduurzaming van de bestaande bouw is op dit moment de grootste opgave op de Nederlandse woningmarkt. Om het 'huis van de toekomst' te creëren, combineren WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, The Green Village en de Bewonersraad Friesland Friese nuchterheid en daadkracht met nieuwe technologische inzichten. Andere geïnteresseerde partijen, zoals ondernemers, onderzoekers, kennisinstellingen, overheden en huurders nodigen zij uit om een bijdrage te leveren.

Op de locatie van The Green Village van de TU Delft hebben wij drie exact nagebouwde jaren zeventig woningen staan met lage energielabels. Studenten, ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om betaalbare, gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen voor deze woningen te bedenken en te testen. Vernieuwers die buiten de gebaande paden durven te denken en doen. Hiermee willen de partijen hun droom waarmaken door een slimme en rendabele versnelling te geven aan de verduurzaming van de bestaande sociale huurhuizen in Nederland.

16 december 2020

Start DeZonnet

15 december 2020

Start Supersola

8 december 2020

Start spouwisolatie

8 oktober 2020

sTART GEDRAGSVERANDERING AANMOEDIGEN DOOR BELONING

23 juli 2020

Start betaalbare warmte-opslag PCM

3 juli 2020

Start plug en play warmtewisselaar 'Flatmate'

Voorjaar 2020

DreamHûs Challenge

14 oktober 2019

Bezoek BZK en Friese bestuurders en huurderspanel

September 2019

Eerste bewoner trekt in DreamHûs

Juni 2019

Eerste selectie vernieuwers

Mei 2019

Start experiment

Januari 2019

Start bouw 3 jaren '70 huizen

Oktober 2018

Kick-off DreamHûs

Oktober 2018

Aankondiging DreamHûs

Initiatiefnemers

WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en partners creëren "DreamHûs"

woonfriesland

Sigrid Hoekstra,
Directeur Bestuurder

Sigrid Hoekstra

Focus verschuiven

"Het is mijn droom om simpele, betaalbare, duurzame sociale huurhuizen te creëren voor onze huurders. Daarom heeft WoonFriesland hierin het initiatief genomen. Ook bij woningcorporaties wordt veel gepraat over verduurzaming, maar nog onvoldoende nagedacht over de betaalbaarheid en het gebruikersgemak daarvan. Een groot gedeelte van onze huurders heeft moeite om hun woonlasten te dragen. Daarnaast is het belangrijk dat ze goed met eventuele nieuwe technieken kunnen omgaan. Verder helpen we met dit initiatief wat betreft verduurzaming de focus te verschuiven van nieuwbouw naar bestaande woningen."

woonfriesland

Biense Dijkstra,
Directeur

Sigrid Hoekstra

Investeren om grotere stappen te zetten

"We investeren in DreamHûs omdat we geloven dat we op deze wijze grotere stappen gaan zetten in de energietransitie. Met dit initiatief heb je de ruimte om buiten bestaande kaders te werken en komen we er vlot achter wat wel en niet werkt; gebaseerd op de ervaringen van de mensen die in de Dreamhûzen wonen. Dat we dit samen doen is logisch. We roepen marktpartijen op om mee te doen."

woonfriesland

Gert Brouwer,
Algemeen directeur

Sigrid Hoekstra

Focus vanuit huurders

"voor ons staat betaalbaarheid op één bij alle ontwikkelingen. Wij treden op als ambassadeur van verduurzaming en energietransitie, maar sociale huurwoningen moeten altijd betaalbaar blijven voor huishoudens met smalle beurzen"

woonfriesland

Marjan Kreijns,
Directeur

Sigrid Hoekstra

Innovaties versnellen

"Het Dreamhûs past heel goed op The Green Village, omdat het gaat over een van de grootste uitdagingen van onze samenleving; het verduurzamen van de bestaande woonvoorraad. Samen met WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en Bewonersraad Friesland kunnen wij innovatieve partijen helpen de knelpunten op te lossen die opschaling van innovatie in de weg staan. Of deze nu betrekking hebben op technologie, de business case, acceptatie door het brede publiek of wet- en regelgeving. Op The Green Village faciliteren we duurzame innovators met een strategische visie. Niet door eindeloos te praten, maar juist door te doen. Dat hebben deze partners goed begrepen."

Dreamhûs op

Sociale media

Gewoon Dóen

Het unieke van het bouwen van de Dreamhûzen op The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van TU Delft, is dat er daar geen sprake is van bouwregelgeving die het project en de bijbehorende innovaties eventueel in de weg staan. De drie woningen met verschillende energielabels vormen een afspiegeling van de Nederlandse woningmarkt. Het plan is dan ook om in dit ‘living lab’ de beste oplossingen uit te testen. Dit kan op het gebied van energie, een gezond binnenklimaat, water, warmte, isolatie, ICT, Internet of Things en smart homes. Vervolgens passen we de innovaties toe in de huurwoningen van het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en daarna in de rest van Nederland.

Contact

Heb jij waar wij op zoek naar zijn?
Neem dan contact met ons op via Willy Spanjer van The Green Village. Je kunt haar bereiken op telefoonnummer 06 14 60 96 31.