Denk anders, Denk Mee!

Betaalbaar, comfortabel, simpel én duurzaam wonen, dat is het idee achter DreamHûs. Dit experiment is een samenwerking tussen WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, YES!Delft, The Green Village en de Bewonersraad Friesland. In het voorjaar van 2019 komen op locatie van The Green Village op de campus van TU Delft drie exact nagebouwde woningen te staan met verschillende energielabels. Onderzoekers, studenten, ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om betaalbare, gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen voor deze woningen te bedenken en te testen. Vernieuwers die buiten de gebaande paden durven te denken en doen. Zo maken alle betrokken partijen de droom waar om een slimme en rendabele versnelling te geven aan de verduurzaming van de bestaande sociale huurhuizen in Nederland.

De Grootste opgave is bestaande bouw

Het realiseren van betaalbare verduurzaming van de bestaande bouw is op dit moment de grootste opgave op de Nederlandse woningmarkt. Om het 'huis van de toekomst' te creëren, combineren WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, YES!Delft, The Green Village en de Bewonersraad Friesland Friese nuchterheid en daadkracht met nieuwe technologische inzichten. Andere geïnteresseerde partijen, zoals ondernemers, onderzoekers, kennisinstellingen, overheden en huurders nodigen zij uit om een bijdrage te leveren.

In het voorjaar van 2019 komen op locatie van The Green Village van de TU Delft drie exact nagebouwde woningen te staan met lage energielabels. Studenten, ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om betaalbare, gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen voor deze woningen te bedenken en te testen. Vernieuwers die buiten de gebaande paden durven te denken en doen. Hiermee willen de partijen hun droom waarmaken door een slimme en rendabele versnelling te geven aan de verduurzaming van de bestaande sociale huurhuizen in Nederland.

Oktober 2018

Aankondiging Dreamhus

Januari 2019

Eerste selectie vernieuwers

Voorjaar 2019

Oplevering Woningen, Start experiment

Initiatiefnemers

WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en partners creëren "DreamHûs"

woonfriesland

Sigrid Hoekstra,
Directeur Bestuurder

Sigrid Hoekstra

Focus verschuiven

"Het is mijn droom om simpele, betaalbare, duurzame sociale huurhuizen te creëren voor onze huurders. Daarom heeft WoonFriesland hierin het initiatief genomen. Ook bij woningcorporaties wordt veel gepraat over verduurzaming, maar nog onvoldoende nagedacht over de betaalbaarheid en het gebruikersgemak daarvan. Een groot gedeelte van onze huurders heeft moeite om hun woonlasten te dragen. Daarnaast is het belangrijk dat ze goed met eventuele nieuwe technieken kunnen omgaan. Verder helpen we met dit initiatief wat betreft verduurzaming de focus te verschuiven van nieuwbouw naar bestaande woningen."

dijkstradraisma

Biense Dijkstra,
Directeur

Biense Dijkstra

Investeren om grotere stappen te zetten

"We investeren in DreamHûs omdat we geloven dat we op deze wijze grotere stappen gaan zetten in de energietransitie. Met dit initiatief heb je de ruimte om buiten bestaande kaders te werken en komen we er vlot achter wat wel en niet werkt; gebaseerd op de ervaringen van de mensen die in de Dreamhûzen wonen. Dat we dit samen doen is logisch. We roepen marktpartijen op om mee te doen."

bewonersraad

Frank van den Broek,
Algemeen directeur

Frank van den Broek

Focus vanuit huurders

"voor ons staat betaalbaarheid op één bij alle ontwikkelingen. Wij treden op als ambassadeur van verduurzaming en energietransitie, maar sociale huurwoningen moeten altijd betaalbaar blijven voor huishoudens met smalle beurzen".

geenvillage

Jaron Weishut,
Directeur

Jaron Weishut

Innovaties versnellen

"Dit initiatief jaagt innovatie aan op een van de grootste uitdagingen van onze samenleving en past daarmee uitstekend bij de rol van The Green Village. Samen met WoonFriesland kunnen we partijen helpen de knelpunten op te lossen die grootschalige toepassing van innovatie in de weg staan. Of deze nu betrekking hebben op technologie, verdienmodellen, de menselijke relatie of op wet- en regelgeving. Op The Green Village faciliteren we de doeners met een strategische visie. Dat hebben deze partners goed begrepen."

yesdelft

Evert Jaap Lugt,
Managing Director

Evert Jaap Lugt

Experimenteren en valideren

"De creatie van het DreamHûs, dat fungeert als een testomgeving voor de gehele sector, is een grote stap voorwaarts. Ik ben er van overtuigd dat het DreamHûs tot vernieuwende inzichten leidt en de sector in zijn geheel vooruit helpt op het gebied van simpele en betaalbare verduurzaming."

Ontwikkelingen

We houden je hier op de hoogte omtrent de laatste ontwikkelingen van het DreamHûs experiment.

Gewoon Dóen

Het unieke van het bouwen van de Dreamhûzen op The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van TU Delft, is dat er daar geen sprake is van bouwregelgeving die het project en de bijbehorende innovaties eventueel in de weg staan. De drie woningen met verschillende energielabels vormen een afspiegeling van de Nederlandse woningmarkt. Het plan is dan ook om in dit ‘living lab’ de beste oplossingen uit te testen. Dit kan op het gebied van energie, een gezond binnenklimaat, water, warmte, isolatie, ICT, Internet of Things en smart homes. Vervolgens passen we de innovaties toe in de huurwoningen van het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en daarna in de rest van Nederland.

Contact

Heb jij waar wij op zoek naar zijn? Stuur ons dan een e-mail op info@dreamhus.nl. We nemen daarna snel contact met je op.