Foto: copyright Triple Solar

DeZONNET in DreamHûs

15 februari 2021

Afgelopen herfst is de demo van het project DeZONNET van start gegaan met het testen van een zonnewarmtenet in een van de DreamHûzen. Dit net bestaat uit PVT-panelen op het dak (dit zijn zonnepanelen die zowel elektriciteit als warmte opwekken), een zeer lage temperatuur warmtenet gekoppeld aan een warmte/koudeopslag onder de grond en een warmtepomp in de woning. Op deze manier kun je woningen op een energie-neutrale manier voorzien van warm water, verwarmen in de winter en koelen in de zomer. 

Van het aardgas af

Om de klimaatakkoord doelen te behalen zijn goede oplossingen nodig die het mogelijk maken om bestaande gebouwen en wijken van het aardgas te halen en verder te verduurzamen. Het zonnewarmtenet is een van deze oplossingen. Werkt het idee in de praktijk zo goed als vooraf is bedacht, is het betaalbaar voor de gemiddelde inwoner van Nederland en hoe ervaart de bewoner het systeem? Om deze vragen te kunnen beantwoorden test het consortium – bestaande uit de TU Delft, Deltares, Greenvis, Stichting SpaarGas, Triple Solar, Fortes Energy Systems, de WarmteTransitieMakers en ENGIE – het systeem in de praktijk op The Green Village op TU Delft Campus. 

Testen in de praktijk 

Het testen in het DreamHûs op The Green Village heeft verschillende voordelen voor het consortium. Doordat het huis bewoond is, kunnen zij meten wat de invloed van het bewonersgedrag is op de instellingen van het systeem. Een ander voordeel is het consortium zelf. 

Cees Mager, Managing Director van Triple Solar, legt uit: “Het consortium bestaat uit een mix van zeer interessante partners die elkaar goed aanvullen. Het door PVT-panelen gevoede lage temperatuur warmtenet maakt een wijkgerichte aanpak voor het gasvrij maken van grote wijken mogelijk, zonder gebruik te maken van externe energiebronnen zoals biomassa. De wijk blijft dus onafhankelijk en voorziet zichzelf van energie. Daarnaast heeft elke woningcorporatie dit type jaren 70 woningen in zeer grote aantallen in bezit, dus het project heeft een enorme potentie. Wij nodigen dan ook graag alle geïnteresseerde gemeentes, energiecoöperaties en andere partijen uit om langs te komen om te zien hoe het systeem er in de praktijk uitziet. Dat het Triple Solar systeem werkt hoeven we niet te bewijzen, we installeren onze PVT-panelen al ruim 10 jaar in binnen- en buitenland.” 

Het consortium heeft het concept technisch uitgewerkt en voor een bestaande Haarlemse jaren dertig-wijk technisch en financieel doorgerekend. Met de resultaten van de studie in Haarlem en de fysieke proefopstelling op The Green Village wil het consortium aantonen dat het werkt. Zo is het benodigde aantal PVT-panelen per woning vastgesteld, maar ook de benodigde temperatuurniveaus voor warmteopslag en warmtedistributie. Daarnaast is getoetst hoe alle regelingen stabiel met elkaar kunnen functioneren. 

De huizen in de wijk kunnen het gehele jaar met behulp van de panelen en het zonnewarmtenet van genoeg warmte worden voorzien. De opgewekte elektriciteit uit de panelen is voldoende voor het functioneren van de warmtepomp. 

Ivo Pothof, onderzoeker bij TU Delft en Deltares, is enthousiast over het zonnewarmtenet: 
“Het is de meest duurzame wijkoplossing voor de bestaande bouw die ik ken, omdat er via de PVT-panelen maximaal gebruik wordt gemaakt van lokale energie. Het concept is uitgebreid vergeleken met andere oplossingen voor bestaande woonwijken en komt in al die vergelijkingen naar boven drijven.” 

Betaalbaarheid 

Ook op financieel gebied is het zonnewarmtenet een interessant concept. Het vraagt een forse investering aan het begin, maar daarna zijn er geen variabele kosten meer. Na enkele jaren is het zonnewarmtenet zelfs goedkoper dan gas en de meeste andere alternatieven. De jaarlijkse kosten bestaan dan alleen uit onderhoud en aflossing van de gedane investering. Met het zonnewarmtenet hoopt het consortium een gangbare methode te bieden om bestaande wijken te verduurzamen. 

Consortium partners: TU Delft, Deltares, Greenvis, Stichting SpaarGas, Triple Solar, Fortes Energy Systems, de WarmteTransitieMakers en ENGIE 

Dit project is mede mogelijk gemaakt met Topsector Energiesubsidie, TKI Urban Energy, van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, referentie TEUE018017 voor Lage temperatuur feed-in zonnewarmtenetten (DeZONNET).