DreamHûs test vernieuwende en betaalbare warmte-opslag

27 oktober 2020

PCM buffer zorgt voor efficiënt en duurzaam verwarmen van woningen

Vandaag start een nieuw experiment in DreamHûs. Flamco en Bouwgroep Dijkstra Draisma testen een innovatieve manier om gebouwen te verwarmen en opgewekte warmte voor een langere periode op te slaan. DreamHûs is een experiment op The Green Village op TU Delft Campus van het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, YES!Delft, The Green Village en de Bewonersraad Friesland.

Het doel van DreamHûs is om betaalbare, gebruikersvriendelijke oplossingen voor verduurzaming van woningen uit te testen en toe te passen in de praktijk. Dit experiment zet in op Phase Changing Materials (PCM). Hiermee wordt warmte opgeslagen in een ‘vaste stof’, die qua structuur vergelijkbaar is met zout en vloeibaar wordt bij hogere temperatuur. Deze faseovergang kost veel energie (warmte) en die kun je later gebruiken wanneer het nodig is. Op het moment dat koud water door een leiding stroomt, omgeven met PCM, verwarmt het water. 

Diem Kempers van Flamco over het experiment: “Met PCM maken we het mogelijk om warmte compacter en langer op te slaan. Het gaat om warmte die niet direct gebruikt wordt (bijvoorbeeld van een zonneboiler) of anders verloren gaat (warm afvalwater, restwarmte van installaties). Zo gaat minder energie verloren en het is duurzaam, betaalbaar én efficiënt.” 

Testen op verschillende energiebronnen

De PCM-buffers zijn geschikt voor bestaande woningen met energielabel B. Het concept wordt getest op verschillende energiebronnen in de woningen, bijvoorbeeld gekoppeld aan een warmtenet of All Electric woningen en aan het einde van het jaar met een waterstofketel. Voor ieder type wordt een PCM-bufferoplossing op maat ontwikkeld. Het is een betaalbare manier voor verduurzaming. Tijdens het experiment wordt onder andere getest hoe het buffersysteem reageert op de verschillende temperatuurregimes, stooklijnen en systemen. Daarnaast worden de efficiëntie van het systeem (zowel technisch als woonlasten) en de bewonerservaring gemonitord. 

DreamHûs

De grootste opgave op de Nederlandse woningmarkt is om de bestaande bouw op een betaalbare manier te verduurzamen. Om die reden hebben sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, YES!Delft, The Green Village en de Bewonersraad Friesland samen DreamHûs opgezet. Dit is een experiment waarbij op The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovaties op TU Delft Campus, drie exact nagebouwde woningen uit de jaren zeventig zijn gebouwd. Eén woning heeft het energielabel F en de andere twee het energielabel B. Studenten, ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om betaalbare, gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen voor deze woningen te bedenken.