Eindrapport over Europa’s eerste bewoonde huis op waterstof

2 december 2022

Vaak wordt waterstof genoemd als de oplossing voor de energietransitie. Bruikbaar voor industrie, transport én huishoudens. Maar is dit daadwerkelijk een veelbelovend alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving? Acht maanden lang testte H2@Home een watersftofinstallatie in DreamHûs en had daar mee e primeur als Europa’s eerste bewoonde huis op waterstof. 

Het doel van deze test is om antwoord te krijgen op de vraag wat er eigenlijk anders is door een huis met waterstof te verwarmen in plaats van aardgas. Kan alles hetzelfde blijven? Zijn er uitwerkingen waaraan we vooraf niet hebben gedacht? 

Volgens H2@Home heeft de test aangetoond dat het goed mogelijk is om een binnenhuisinstallatie, vergelijkbaar met een aardgasinstallatie, via een waterstofnet te voeden en in een waterstofketel te verbranden. 

Aanbevelingen

Een van de aanbevelingen van het H2@Home-project is om de hele keten erbij te betrekken: producenten, netbeheerders, een installateur, een ketelproducent alsmede bewoners en een certificerende instantie (Kiwa). Niet alleen om een vergunning te verkrijgen, maar bijvoorbeeld ook om van elkaar te leren en goede afspraken te maken over de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. 

Een andere aanbeveling is om te onderzoeken wie op welke manier het spoelen van de gasleidingen, ter voorkoming van een (brandbaar) waterstofgas/lucht-mengsel, moet uitvoeren. Voor de pilot werd een speciale spoelinrichting voor de binnenhuisinstallatie ontwikkeld en toegepast. Op deze manier spoelen is echter tijdrovend en dus kostbaar. Ook vereist het specifieke kennis en vaardigheden van monteurs. Voor het grootschalig toepassen van waterstof zijn naast goede apparatuur en procedures ook de scholing en eventuele certificering van installateurs aandachtspunten. 

Eindrapport 

Als we iets geleerd hebben van dit project dan is het wel dat je samen verder komt dan alleen, we delen onze inzichten en ervaringen daarom graag in ons eindrapport.