Auke Bleij

Nieuw project Respyre van start

24 juni 2022

Ondernemers testen en demonstreren met mos begroeide panelen

Deze maand start het testen en demonstreren van met mos begroeide panelen op de gevel van DreamHûs. Respyre voert een pilot uit met een bioreceptief betonproduct om de natuur de mogelijkheid geven zich op verticale oppervlakken te vestigen.

Met mos begroeide panelen voor de leefbaarheid in en de footprint van de stad 

Respyre test in DreamHûs een bioreceptief betonproduct. Dit houdt in dat ze de natuur de mogelijkheid geven om zich op verticale oppervlakken te vestigen. Zo kun je op een slimme, goedkope en praktisch onderhoudsloze manier verticale oppervlakken (gevels, geluidswanden, kademuren) vergroenen. De leefbaarheid en footprint van steden is momenteel een probleem, omdat er hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van "harde" bouwmaterialen (beton, asfalt en metselwerk), waardoor er geen ruimte meer is voor begroeiing. Door de verharding stijgt de temperatuur in steden en is het ongeveer acht graden warmer dan op het platteland. De stijgende temperatuur in steden heeft verschillende nadelen: het zorgt voor hittestress waardoor de behoefte aan airconditioning toeneemt, er ontstaat overlast bij hevige regenval omdat het water niet kan worden afgevoerd én er is sprake van hevige luchtvervuiling. 

Met de pilot op de gevel van DreamHûs onderzoekt Respyre hoe de technologie zich in de ‘echte wereld’ gedraagt. Specifiek hopen ze antwoorden te vinden op twee vraagstukken: Wat is het effect van onze met mos begroeide panelen op de hitte in de bebouwde omgeving en is er een significante isolatiewaarde te behalen met deze met mos begroeide panelen? Maar volgens CEO Auke Bleij is deze demonstratie nog veel meer waard: “Ook zal er onder andere inzicht verkregen worden in de toekomstbestendigheid van het product, de te behalen waterretentie en de ideale onderhoudsmethode.” 

Het verduurzamingsvraagstuk samen oplossen 

De grootste opgave op de Nederlandse woningmarkt is om de bestaande bouw op een betaalbare manier te verduurzamen. Om die reden hebben sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, The Green Village en de Bewonersraad Friesland de handen ineen geslagen en samen DreamHûs opgezet. Dit is een experiment waarbij op The Green Village, fieldlab voor duurzame innovaties op TU Delft Campus, drie exact nagebouwde woningen uit de jaren zeventig zijn gebouwd. Eén woning heeft het energielabel F en de andere twee het energielabel B. 

Studenten, ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om betaalbare, gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen voor deze woningen te bedenken in samenwerking met echte bewoners. Het plan is om de best gevonden oplossingen van DreamHûs eerst in de sociale huurwoningen van WoonFriesland en daarna in de rest van Nederland toe te passen. Zo kunnen de betrokken partijen hun droom waarmaken om de verduurzaming van de bestaande woningbouw in ons land te versnellen.