Resultaten Cobouw Challenge en Dreamhûs speeddates

8 juli 2021

In de afgelopen maanden vonden de Cobouw Challenge en de speeddates plaats, met als doel het matchen van nieuwe ontwikkelingen en technieken aan living lab DreamHûs. Het animo was hoog, net als de kwaliteit van de voorstellen van de verschillende partijen. 

Met een tiental initiatiefnemers en ondernemers is verder gesproken over hun ideeën en plannen. De ontwikkelingen zijn heel divers en beslaan verschillende thema’s: van het opwekken van energie en het ventileren van de woning tot het besparen van energie door middel van innovatieve isolatieconcepten. Eén van de belangrijkste gespreksonderwerpen was het schaalbaar en betaalbaar maken van de nieuwe ontwikkelingen. ‘Sommige initiatieven zitten nog in de fase van een proof of concept’, aldus het expertteam. Deze projecten zullen de komende periode actief worden gevolgd. 

Andere initiatieven kunnen direct worden toegepast in het living lab. Het expertteam van het DreamHûs gaat verder met deze innovators in gesprek, om de praktische aspecten vorm te geven. Daarop volgt de periode van experimenteren in DreamHûs en de verdere verscherping van de technologie, om na deze periode de volgende stap te kunnen zetten: een of meerdere pilotprojecten met grotere aantallen.
Op deze manier wordt stapsgewijs toegewerkt naar het uiteindelijke einddoel: grootschalige uitrol in de bestaande gebouwde omgeving, om een substantiële bijdrage te leveren aan de grote opgave die er ligt in het verduurzamen van de Nederlandse woningmarkt.