TJIP en SamenDoen bundelen expertise in DreamHûs met Loft

27 oktober 2020

Gedragsverandering aanmoedigen door het belonen van duurzame keuzes

Kan je duurzaamheid stimuleren door gewenst gedrag onder bewoners te waarderen met een digitale valuta? De pilot, geïnitieerd vanuit het TJIP Innovation Lab, in samenwerking met vereniging SamenDoen, wordt uitgevoerd in DreamHûs. DreamHûs is een experiment op The Green Village op de TU Delft Campus van het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Yes!Delft en de Bewonersraad Friesland. Het doel is om met elkaar de transitie naar een duurzamere maatschappij te versnellen.

“We slaan met het TJIP Innovation Lab een brug tussen de TJIP Investors en de praktijk; we investeren in innovatieprojecten waarin wij geloven. Dit doen we niet alleen. Echte innovatieslagen worden namelijk niet achter gesloten deuren gemaakt, maar in samenwerking met anderen. In dit geval samen met vereniging SamenDoen in DreamHûs op The Green Village. Door onze expertises te bundelen hopen we dienstverlening te creëren die echt het verschil maakt”, aldus Kees Haverkamp, Director Innovations bij TJIP.

Kansen voor verduurzaming

TJIP, The Platform Engineers ziet binnen de gebouwde omgeving kansen voor het vergroten van sociale cohesie en sociale interactie, het verduurzamen van woningen en het bewustmaken van de mogelijkheden rond wonen. Het Delftse technologiebedrijf gaat daarom in samenwerking met SamenDoen aan de slag met een testopstelling, om te toetsen of een nieuwe applicatie positieve impact heeft op het energieverbruik van bewoners. Het gedrag wordt gewaardeerd met een digitale valuta, die kan worden uitgegeven bij ondernemers in de omgeving. Zo draagt het systeem bij aan de lokale economie en worden bewoners ondersteund in hun dagelijkse leven.

Haverkamp: “Wij werken aan innovatieve oplossingen en community platforms voor zowel bewoners als beheerders. Alles is hierbij gericht op het bouwen van een duurzame relatie tussen deze partijen. In deze pilot focust TJIP zich op duurzaamheids-/energiecomponenten. De componenten waarderen bewoners wanneer zij ‘positief’ gedrag vertonen en bereiden hen zo tevens voor op de energietransitie. Door dit concept met de bewoners van DreamHûs in een vroege fase te testen, toetsen en monitoren wij de gebruiksvriendelijkheid van de oplossing om zo onder andere de business case te valideren.” “Wat het project van TJIP zo bijzonder maakt, is dat hun innovatie en daarmee ook de uitdaging zich vooral op het maatschappelijke vlak bevindt. Bewoners die duurzame keuzes maken, worden beloond. Zijn mensen hier gevoelig voor? Wij zijn erg benieuwd naar hun experiment en de uitkomsten”, aldus Willy Spanjer, Project Manager Klimaatadaptatie & Circulair bij The Green Village.

Time-to-market en nabije toekomst

Veel innovaties lopen in hun opschalingsproces naar de praktijk tegen talloze barrières aan, ook op het gebied van regelgeving en normering. Haverkamp:

“Door deze in een vroege fase te identificeren en op te lossen, brengen we versnelling in dat proces.”

Volgens Haverkamp hebben diverse vooruitstrevende leveranciers uit de financiële sector hun interesse in dit project al kenbaar gemaakt, naast een aantal coöperaties en gemeentes. Deze partijen sluiten zij zich graag aan bij de vervolgstappen. Overigens wil TJIP, naast het exploiteren van de unieke testfaciliteiten in DreamHûs, in de nabije toekomt nog meer bruggen slaan naar de wetenschap en in samenwerking met een netwerk van professoren en hoogleraren tot nieuwe duurzame inzichten en innovaties komen.

Van DreamHûs naar de rest van Nederland

Het unieke van proeftuin The Green Village op TU Delft Campus is dat er sprake is van een regelluwe omgeving. De drie woningen van DreamHûs die daar gebouwd zijn door WoonFriesland en Bouwgroep Dijkstra Draisma, zijn daarnaast bewoond en vormen een afspiegeling van de Nederlandse woningmarkt. Het plan is om de beste gevonden oplossingen van DreamHûs eerst in de sociale huurwoningen van WoonFriesland en daarna in de rest van Nederland toe te passen. Zo kunnen de betrokken partijen hun droom waarmaken om de verduurzaming van de bestaande woningbouw in ons land te versnellen.