Update Heatcycle DeWarmte

27 oktober 2020

Afgelopen jaar startten Auke de Vries en Sander Wapperom van DeWarmte als eerste ondernemers met hun experiment in DreamHûs. Met de HeatCycle kunnen bewoners een deel van de totale warmtebehoefte uit het eigen afvoerwater halen. Dit is bijvoorbeeld het water dat gebruikt is door de (af)wasmachine of tijdens het douchen. 

Hoe verloopt het experiment: zijn er tegenslagen geweest en komen de resultaten overeen met de verwachtingen? We vroegen Auke de Vries en Sander Wapperom naar hun ervaringen tot nu toe.

 “Tijdens de vorige winter hebben wij de eerste meetgegevens verzameld in de woning voor een 0-meting”, vertelt Auke. “Daarnaast hebben wij de techniek van de HeatCycle doorontwikkeld, zodat deze klaar was om in de lente in de woning te plaatsen.” Door de coronamaatregelen in maart liep de plaatsing lichte vertraging op. Het terrein van The Green Village, waar de DreamHûs-woningen staan, was tijdelijk niet toegankelijk voor ons. Aan het begin van de zomer werd de HeatCycle alsnog in de woning van Linde geplaatst. Sinds juni levert de HeatCycle circulair warm tapwater in de woning en besparen de bewoners daarmee gas. 

Voor de installatie werd samengewerkt met Verkade Klimaat. Sander Wapperom: “De installatie verliep voorspoedig, een aantal kleine problemen konden ter plekke worden opgelost. Maar tijdens de eerste paar dagen meten werd duidelijk dat een van onze sensoren niet werkte zoals verwacht. Deze sensor hebben we, na wat extra testen aan onze opstelling in YES!Delft, vervangen en sindsdien werkt alles naar behoren. Ook met de software zijn we alweer een aantal versies verder, zodat de installatie nu efficiënter en robuuster draait.” 

Forse besparing 

En met succes, want de resultaten zijn beter dan verwacht. Sinds de start van de pilot wordt bijgehouden hoeveel gas in totaal bespaard wordt door de levering van warmte voor warm tapwater. “We zien dat er meer warm water wordt verbruikt dan we van tevoren ingeschat hadden, dus we kunnen ook meer warmte terugwinnen”, vertelt Auke. “In augustus en september werd bijvoorbeeld in 39 dagen 31,7 m3 gas bespaard voor de twee bewoners”, vervolgt hij. “Omgerekend naar een gezin met kinderen kan 560 m3 gas per jaar worden bespaard met deze oplossing.” 

De ondernemers van DeWarmte hebben ook testen gedaan met verschillende temperaturen in de boiler. Sander: “Bij 47°C (45°C uit de kraan) was de gemiddelde COP 5.0 en bij 57°C (55°C uit de kraan) was de gemiddelde COP 4.1. Misschien wel het allerbelangrijkste is dat de riool-warmteterugwinner werkt zoals deze ontworpen is.” 

Het maximale eruit halen

Tot op heden hebben de heren geen problemen gehad met de warmtewinning uit de afvalwaterstroom en de bewoners zijn positief over het experiment. De komende tijd wordt de installatie aan de verwarming gekoppeld. “Omdat we nog warmte over hebben in de bron (het riool) kunnen we zo nog meer gas besparen. Voor ons is het zeer interessant hoeveel dit is en op welke manier we dit zo efficiënt mogelijk kunnen leveren”, besluit Auke. “De gemiddelde temperatuur van dat afvalwater is nog 28°C. Door het water af te koelen naar 2°C onttrekt de HeatCycle er warmte aan. De gerecyclede warmte kunnen de bewoners opnieuw gebruiken voor warm water.”

Gerelateerd nieuws: