Folkert Linnemans en Sigrid Hoekstra

DreamHûs veel in huis!

2 maart 2022

Duurzaam en betaalbaar Innoveren is juist nu van groot belang voor bewoners om energiearmoede te lijf te gaan.

In de Leeuwarder Courant van zaterdag 26 februari een mooi artikel over DreamHûs: 'veel in huis'